Hit counter

Daisy promoveaza


 • • curriculum centrat pe copil
 • • mediul educaţional de calitate oferit de cadre didactice calificate
 • • metode şi mijloace didactice moderne care sã satisfacã nevoile copiilor în scopul cunoaşterii şi dezvoltarii individuale
 • • implicarea, motivarea şi participarea copiilor la diferite concursuri
 • • o gamã largã de activitãţi opţionale şi activitãţi extracurriculare
 • • comunicarea cu pãrinţii consideraţi parteneri egali în educaţia şi pregãtirea copiilor pentru şcoalã şi viaţa socialã
 • • este locul unde copiii îşi formeazã de la o vârstã fragedã caracterul, educaţia, voinţa, sensibilitatea şi modul în care vor porni în viaţã
 • • este un loc special unde sunt încurajate şi dezvoltate curiozitãţile


Activitati


Activitățile din curriculum național sunt desfășurate integrat și interdisciplinar, dând unitate şi continuitate obiectivelor programei pentru urmãtoarele domenii:
 • • educaţia limbajului şi a comunicarii orale
 • • educaţia pentru ştiintã, pentru activitãţi de cunoaştere a mediului şi activitãţi cu conţinut matematic
 • • educaţia pentru societate, prin activitãţi moral-civice, de dezvoltare a deprinderilor practic-gospodãreşti, de educare a unui comportament ecologic, activităţi practice
 • • educaţia psiho-motricã, prin activitãţi sportive şi de pregãtire a motricitãţii fine necesare scrierii
 • • educaţia artistico-plasticã, prin muzicã, desen, picturã, modelaj


Predare limba germana


Întreaga activitate educaţionalã vine în întâmpinarea cerinţelor specifice pe care le dezvoltã copilul la vârsta preşcolarã şi îşi propune sã dezvolte în fiecare copil capacitatea de:

 • • a fi creativ
 • • a fi analitic
 • • a fi capabil sã defineascã o problemã şi sã o rezolve
 • • a comunica uşor cu semenii, a înţelege şi a negocia